Družební město Koryčany

V rámci příprav na oslavy 700 roků od první písemné zmínky o Městečku Trnávce v roce 2008 došlo k realizaci návrhu uspořádat výlet z Cimburku na Cimburk. Námětu se iniciativně ujalo SRPŠ na naší škole a zájezd se po předchozím kontaktu s radnicí v Koryčanech uskutečnil 24.5.2008 za hojné účasti dětí, rodičů i občanů Trnávky. Jednoznačně se jednalo o vydařenou akci, spojenou s malým dobrodružstvím. Neformální kontakty byly navázány a udržují se doposud, nejvíce mezi dobrovolnými hasiči. Z této první návštěvy se stala tradice, která se pravidelně opakuje.

Koryčany jsou městem na rozhraní Hané a Slovácka s bohatou historií. Nachází se na úpatí Chřibů, a je odtud jen kousek na Buchlov do Buchlovice i k vinným sklípkům Jižní Moravy.
První zmínka o Koryčanech je v listině z 2.6.1321 ve které král Jan Lucemburský uděluje věnem své příbuzné Anežce z Blankenheimu u příležitosti jejího sňatku s Jindřichem Železným z Lipé panství Tovačov a příslušné vesnice.(CDM VII,811) V této  listině jsou Koryčany ještě nazývány vsí, ale již v roce 1358 se o nich poprvé píše jako o městečku. Patřily tehdy k hradnímu obvodu hradu Střílky, a městečkem jsou jmenovány v listině, kterou markrabě Jan Jindřich odkoupil od pánů z Cimburka „Nový Cimburk“, hrad Střílky a okolní vesnice a městečka.

To co spojuje oba hrady stejného jména je jejich společný feudální držitel a v případě Cimburku u Koryčan nepochybně i stavitel Bernard z Cimburka, který je prvním prokázaným držitelem našeho Cimburku (1308), a se svým synem Albertem a vnukem Ctiborem zakladatelem hradu u Koryčan. Hrad u Koryčan je stejně jako náš zříceninou o kterou však pečuje místní občanské sdružení i město. Ke Koryčanům patří místní části Blišice, Jestřabice a Lískovec. Na město byly  Koryčany povýšeny v roce 1967 a žije v nich 2958 občanů. Věříme, že se naše vzájemná spolupráce bude dále prohlubovat.

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno