Český červený kříž

Místní organizace ČČK ukončila svoji činnost v roce 2015.

Historie


Spolek ČSČK byl založen v únoru 1946 a jeho první předseda a zakladatel byl MUDr. Alois Mičánek. Po válce organizoval zdravotní proškolení první pomoci občanů v obci, ale i v přidružených obcích: Lázy, Rozstání, Pacov, Bezděčí, Petrůvka, Ludvíkov a Stará Roveň. Školení první pomoci organizoval i v rámci civilní obrany. První spolkovou místností byla budova č.p. 3, kde bydleli Václavkovi – vedle současného obecního úřadu (dříve zde bydlel švec pan Novák). Dle informací měl spolek asi 60 členů. Poslední místností byla šatna Divadelního souboru v kulturním domě. Druhým předsedou byl pan Jan Lipský, holič, po něm pak MUDr. Otto Štefan, později byla předsedkyní MUDr. Marta Fremuthová, dále pak Josef Modrlák a posledním předsedou byl Jaroslav Kučera. Prvním jednatelem spolku byla Marie Štefanová a po ní Vlasta Vymlátilová. Prvního pokladníka neznáme, ale druhým byl pan Madron st., dalším pokladníkem pan Josef Kostelecký, potom Gertruda Goppoldová a od roku 1986 Marie Besserlová. Hospodářku spolku od založení až do roku 1998 vykonávala paní Marie Vařeková a po ní paní Jiřina Kollerová.

Náplň skupiny:


 • Návštěvy a pomoc přestárlým občanům
 • Humanitární pomoc (zemětřesení, povodně, požáry, atd.)
 • Školení občanů, zdravotníků první pomoci
 • Zdravotní dozor na akcích obecního zájmu
 • Organizování sportovních aktivit (pochod za zdravím, pochod proti diabetu)
 • Organizování kulturních akcí (plesy, koncerty)
 • Zajišťování dobrovolných dárců krve, krevní plazmy, atd.


Jak získáváme prostředky na činnost:


 • Z členských známek 50%
 • Vlastní aktivity (plesy, koncerty, školení)
 • Dotace obce
 • Dary, odkazy, sbírky, fondy a nadace


Organizační složení skupiny ČČK Městečko Trnávka:


Předseda: Kučera Jaroslav
Místopředsada: Kučerová Ludmila
Jednatel: Vymlátilová Vlasta
Hospodář: Kollerová Jiřina
Pokladník: Besserlová Marie
Členové výboru:
Dvořáková Jaroslava, Urbanová Marcela, Žouželková Ilona
Revizoři:
Modrlák Josef, Goppoldová Gertruda

Členská základna má k 20.1.2011 celkem 82 členů.

Soubory ke stažení

  Kobilí a pochod 2010 (24 kB)
Kobilí a pochod 2010


Galerie fotografií

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno