Přední Arnoštov

Dříve samostatná obec ležící 7,5 km severosevero-západně od Jevíčka, nyní součást Městečka Trnávky. Nadmořská výška 400 m. V současné době má 31 domů a 51 obyvatel.

Název obce

Název pochází od osobního jména Arnošt a znamenal ves Arnoštova.

- 1872 Vorder Ehrnsdorf, Přední Arnoštov

Historický vývoj

Ves se připomíná v r. 1258 mezi vesnicemi, nad kterými získalo jurisdikci město Jevíčko. Vznik vsi má souvislost s potřebou zásobovat toto nově osídlené město. Vznikla při německé kolonizaci ve 13. stol. V r. 1323 postoupil král Jan záměnou městečko Jevíčko a vsi Chornice, Veselou, Bělou, Arnoltov, Arnoštov s Hartunkov Jindřichovi z Lipé. Později se ves objevuje mezi cimburským zbožím. V r. 1406 zapsal markrabě Jošt hrad Cimburk s dalším zbožím Markétě, dceři Jindřicha ze Šonvaldu a manželce Dobše z Popovic, který je ještě před r. 1446 postoupil Vaňkovi z Boskovic. Jeho syn Oldřich z Boskovic pustil v r. 1465 odúmrť Starému Městu, Lázům, Rozstání, Arnoštovu a Arnoltovu a pobýval zde ještě v r. 1492. V r. 1547 se ves uvádí mezi cimburským zbožím, které zapsal Kryštof z Boskovic Šimonu Ederovi ze Šťavnice. Jako součást trnáveckého panství je uvedena v urbáři z r. 1572 a rovněž v urbáři z r. 1628, kde je ve vsi uvedena zákupní rychta. Osud trnáveckého panství sdílel Přední Arnoštov do r. 1849.

Spolky

V Předním Arnoštově byla jen menší spolková činnost. Působily zde Spolek dobrovolných hasičů ( od r. 1908) a místní skupina Spolku severomoravských Němců ( od r. 1913).

Školy

Obecná škola je doložena v r. 1848, v l. 1900 a 1911 se uvádí jednotřídní, v r. 1924 dvoutřídní.

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno