T.J. SOKOL

Tělocvičná jednota v naší obci pod Cimburkem vznikala v závěru devatenáctého století, kdy zakládání podobných organizací předznamenávalo růst národního uvědomění a snahy o osamostatnění naší republiky. Samotným impulzem bylo několik návštěv sokolských organizací v našem regionu spojených s veřejným cvičením, které sledovala spousta nadšených diváků.

Zjistit, kdo první přišel s myšlenkou založit Sokol v Trnávce, už není možné. Jisté je, že to nebyla myšlenka individuální, ale spíše skupinová. Ustavující valná hromada sokolské jednoty byla svolána na 7. říjen roku 1906. Po úvodním slovu byl zvolen ustavující výbor, ve kterém měla zastoupení jak česká tak i německá část obyvatelstva. Prvním starostou byl zvolen Mořic Lipský, místostarostou učitel Heidrich a náčelníkem Jan Brandstäter. Trnávečtí sokolové se poprvé zúčastnili celostátního sletu v Praze již rok po svém vzniku.

Návštěva Prahy místní sokoly utvrdila a povzbudila v jejich aktivitách, a proto už v říjnu roku 1907 bylo uspořádáno veřejné vystoupení v Mezihoří a to za účasti cvičenců spřátelených organizací z okolí. V roce 1909 zakoupila sokolská organizace na rynku dům č. 46 a v něm zřídila svoji první sokolovnu.

Po první světové válce se činnost jednoty znovu obnovila, k čemuž výrazně přispěla i výstavba měšťanské školy s novou tělocvičnou, tehdy nejmodernější budovou v obci. K výchově cvičenců přispěli také místní učitelé. Bohužel ihned po zahájení druhé světové války byl Sokol okamžitě zakázán. Přesto se trnávečtí tajně setkávali. Veřejná cvičení a činnost nebyla ale samozřejmě možná.

Ihned po konci války byla svolána první veřejná členská schůze a zvolen nový výbor. V té době Sokol organizoval jak tělovýchovu, tak i kulturně společenskou činnost v obci.

V druhé polovině čtyřicátých let se sokolská činnost pod Cimburkem začala dále rozšiřovat i o další sportovní odvětví, jako je kopaná, odbíjená, bruslení a lední hokej. Později se přidal tenis a šachy. Již v roce 1950 bylo na obecním pozemku vybudováno z tak zvaného „proutníku“ fotbalové hřiště. Nemělo sice ideální rozměry, ale v tom čase zájemcům o kopanou vyhovovalo. Navíc se zde hrál i volejbal a v zimě bylo upravováno pro potřeby kluziště. Na ploše se ale konaly i jiné než sportovní akce, například letní taneční zábavy, karnevaly či hasičské soutěže. Toto hřiště sloužilo až do roku 1962. Tehdy část tohoto hřiště padla za oběť výstavbě nové samoobsluhy. Náhradní plocha byla nakonec vybrána v místě dnešního sportovního areálu.

Jak již z historických událostí vyplývá, byl Sokol po roce 1968 znovu zakázán. Ale ani v tomto období trnávečtí cvičenci nezaháleli a pravidelně se zúčastňovali například spartakiád a to v letech 1955, 1960, 1965, 1975, 1980, 1985 a také pražských slavností pořádaných v roce 1990. Až teprve počátkem devadesátých let docházelo k znovuobnovení organizace. Od roku 1991 se trnávecká družina Sokol zařadila na krátký čas nejprve do Máchalovy župy v Brně, poté do obnovené župy Krále Jiřího v Boskovicích a po změně územně správního uspořádání naší republiky do Východočeské župy – Pippichovy v Pardubicích.

V roce 2006 oslavila naše organizace 100 let od svého vzniku. K této příležitosti byla vydána publikace Sokolové od autora Oldřicha Koudelky. Právě tato kniha je zdrojem informací na této stránce. A pokud se chcete dozvědět více, pak Vám ji doporučuji k přečtení. Nebo navštivte naše stránky.

Internetové stránky: www.sokoltrnavka.cz
Facebook: T.J. Sokol Městečko Trnávka
Email: sokol.trnavka@centrum.cz

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno