Úvodní fotografie slideru
Úvodní fotografie slideru

Úvod

  VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V PARDUBICKÉM KRAJI


Pro více infomací volejte call centrum IREDO 491 580 333

Nebo: Ing. Jakub Hanzlík, BusLine Pardubický kraj, mobil: 604 381 856, e-mail: jakub.hanzlik@busline.cz

Dopis Pardubického kraje k autobusovým spojům

Výlukové jízdní řády: 680800-1
                                      680800-2

                                      680864
                                      680865KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje  na  předkládání žádostí o kotlíkovou

dotaci je plánováno na květen 2022ukončení příjmu žádostí bude 31.8.2022.
Podporovaná opatření a maximální částky dotace nově zní:
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
- plynový kondenzační kotel - max. limit 100 000 Kč,
- kotel na biomasu - max. limit 130 000 Kč,
- tepelné čerpadlo - max. limit 180 000 Kč

Úhrada způsobilých výdajů u plynovách kondenzačních kotlů je prozatím garantována pouze v případě, že výměna již byla zrealizována,
případně byla vastavená závazná objednávka, a to v termínu do 30.4.2022.
Zároveň se výčet dokladů, které budou žadatelé předkládat spolu se žádostí, rozšiřuje o přílohu:
"Závazná objednávka", která se dokládá v případě žádosti o dotaci na pořízení plynového kondenzačního kotle. 
Ze závazné objednávky musí být patrné, že do termínu 30.4.2022 byla instalace plynového kondenzačního kotle objednána.
Pokud je žádost o podporu podána po realizaci výměny a z doložených podkladů (zejména z Protokolu o uvedení nového zdroje
do provozu) je zřejmé, že realizace proběhla do termínu30.4.2022, závazná objednávka se nedokládá.
Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu Pardubického kraje

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno