Zastupitelstvo, zaměstnanci OÚ

Zastupitelstvo obce

Šedaj Milan, Ing. starosta obce, uvolněn pro výkon funkce
Sablíková Jana, DiS. místostarostka obce, uvolněna pro výkon funkce

Janík Rostislav, Ing. člen rady obce
Kozlovský František člen rady obce
Škrabal Karel člen rady obce

Brauner Martin člen zatupitelstva obce
Dostál Lukáš, Ing. člen zastupitelstva obce, předseda Kontrolního výboru
Elner Tomáš člen zastupitelstva obce, člen Kontrolního výboru
Hensl Robert člen zastupitelstva obce
Kozlovská Věra členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru
Liznová Žaneta, Bc. členka zastupitelstva obce, členka Finančního výboru
Nerušil Petr člen zastupitelstva obce
Skočovský Miroslav, DiS. člen zastupitelstva obce, člen Kontrolního výboru
Vondra Jiří člen zastupitelstva obce, předseda Finančního výboru
Žouželková Eva, Mgr. členka zastupitelstva obce

Zaměstnanci Obecního úřadu

Kollerová Jiřina - účetní obce, matrikářka
Lexmaulová Jana - mzdová účetní, evidence obyvatel, matrikářka
Stenzlová Jitka - vedoucí knihovnice
Dušková Jana - vedoucí KIC, knihovnice
Dvořáková Romana - uklízečka
Smolíková Martina - uklízečka
Kozlovský František - pracovník TS
Brauner Martin - pracovník TS
Makrlík Kamil - pracovník TS
Hodaň Jan - pracovník TS
Mazal Filip - pracovník TS
Bohatec Petr - pracovník lesní výroby
Slavíček Peter - pracovník lesní výroby

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno