Franz Spina

Prof. PhDr. FRANZ SPINA (* 5. 10. 1868; † 17. 9. 1938)

Je zcela nepochybně nejvýznamnějším německy mluvícím rodákem naší obce.
Narodil se 5. října 1868 v rodině, která po generace provozovala řeznickou živnost a hospodařila na malém hospodářství v Městečku Trnávce na čísle 47. Jeho rodiči byl Franz Spina a jeho manželka Marie z rodiny šafáře Frieba z panského dvora. Měl ještě bratra Roberta, který však v roce 1898 zemřel.

Základy vzdělání mu dala trnávecká škola a poté moravskotřebovské gymnasium, kde v roce 1887 maturoval. Ve vysokoškolských studiích pokračoval na univerzitě ve Vídni a poté na Karlově univerzitě v Praze. Studoval germanistiku, slavistiku, českou filosofii a filologii. Po skončení studií získal titul doktora filosofie a jako profesor učil na několika gymnasiích a to i v Moravské Třebové v letech 1901–1906 , kde spolu s Aloisem Czernym začal vydávat Vlastivědný věstník Hřebečska. Od roku 1906 začal učit v Praze na gymnasiu a od roku 1909 přednášel na německé univerzitě nejprve jako soukromý docent.
V roce 1917 se stal mimořádným a v roce 1921 řádným profesorem české řeči a literatury. Jako vědec se věnoval zejména staročeským legendám a knihtiskům. Byl činný i jako publicista a podílel se na vydávání časopisů Slawische Rundchau a Germanoslavica.
Jeho manželkou byla Valerie Veiglová, která se narodila rovněž v Městečku Trnávce v čp. 39. Měli spolu dvě děti, syna Herberta, který však v mladém věku zemřel a dceru Margaret.
Po první světové válce se Prof. Spina aktivně zapojil do německého agrárního hnutí, které mu bylo velmi blízké. Přes počáteční všeobecné potíže s politickým směrováním převládl v německém agrárním hnutí nakonec názor na spolupráci Čechů a Němců ve společném státě. Této myšlence zůstal Prof. Franz Spina věrný po celý zbývající život až do své smrti. Prof. Spina se stal čelným představitelem německého agrárního hnutí představovaného „Svazem zemědělců“ (Bund der Landwirte) směřujícího k realistické politice v novém Československu.

Stal se poslancem parlamentu a byl jím až roku 1938. V roce 1926 byl za německé agrárníky jmenován do vlády Antonína Švehly a spolu s německými sociálními demokraty a křesťansko-sociální stranou se podílel jako ministr na všech vládách až do roku 1938. Nejdříve zastával funkci ministra veřejných prací a v dalších letech ministra zdravotnictví a tělovýchovy a v posledním období byl ministrem bez portfeje. V německé agrární straně zastával funkci místopředsedy a v letech 1925–1936 předsedy strany.
Velmi kriticky a odmítavě se stavěl k činnosti Henleinovy „Sudetoněmecké strany“, směřující postupně k podpoře Hitlera a rozbití Československa. Po rozpuštení německé agrární strany, které proti jeho vůli provedl jeho nástupce Gustav Hacker se vzdal všech funcí. Pro své kritické názory na politický vývoj se kterým nesouhlasil a které nabyl ochoten změnit byl hrubě a nevybíravě ze strany sudetoněmeckých představitelů napadán a urážen. Byl od nich doslova uštván k smrti.
Zemřel 17. září 1938, až do své smrti byl věrný myšlence společného soužití Čechu a Němců.
Bohužel ani dnešní doba ještě jeho osobnost nedokázala odpovídajícím způsobem ocenit. Činíme to tedy svým nepatrným dílem dnes my. Prof. PhDr. Franz Spina je pro nás především symbolem lidství, které nerozděluje , ale naopak spojuje bez rozdílu řeči, barvy pleti, společenského postavení, politického a náboženského přesvědčení.

Galerie fotografií

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno