Nadační fond

NADAČNÍ FOND kostela sv. Jakuba


Tento fond byl podle zákona č.227/1997 zřízen a vznikl dne 10.9.2003 zápisem do nadačního rejstříku u soudu v Hradci Králové. Nadační fond je spravován správní radou, jejíž činnost je řízena statutem nadačního fondu.

Od poslední renovace vnitřku kostela tedy uplynulo v roce založení nadačního fondu již 65 let a současný stav vnitřku kostela je téměř havarijní. Dříve než se bude moci začít s opravou a malbou v kostele je nutné vyměnit eternitovou střechu kostela za novou a také posoudit, zda před malbou nebude nutné přistoupit ještě k zajištění statiky kostela. V klenbě kostela se objevily trhliny, které se šíří v několika místech až k oknům. Byl zpracován posudek statika a vypracován návrh celkového zajištění statiky kostela. Opravy, které nejen vnitřek kostela vyžaduje, budou jistě finančně nákladné. Proto za účelem získání potřebných finančních prostředků na zajištění potřebných oprav kostela byl Římskokatolickou farností v Městečku Trnávce, zastoupenou farářem p. Janem Dobešem zřízen Nadační fond.

Členy správní rady nadačního fondu jsou:


  • Beserlová Marie; Ing Dvorský Jaroslav; MUDr Fremuthová Marta; Goppold Rudolf; Neubauer Václav; Stenzlová Jitka; Ing Stőssel Michal; RNDr Škeřík Stanislav; Zatloukal Jan.
  • Předseda nadačního fondu: Zatloukal Jan, Pěčíkov 36
  • Jednatel nadačního fondu: RNDr. Škeřík Stanislav Městečko Trnávka 34
  • Revizor nadačního fondu: Dostálová Věra, Lázy 20
  • Účetní nadačního fondu: Goppoldová Božena, Městečko Trnávka 247

Obracíme se na Vás, občany a farníky Městečka Trnávky a okolí, s pokornou prosbou o finanční pomoc, aby náš kostel sv. Jakuba mohl být v co nejkratší době opraven a tak v co nejlepším stavu zachován našim potomkům. O stavu finančních prostředků na účtu nadačního fondu, o rozsahu potřebných oprav, jejich nákladech, postupu prací a o všech aktivitách správní rady nadačního fondu Vás pravidelně informujeme na informační tabuli nadačního fondu umístěné u kostela. Informace jsou poskytovány osobně členy správní rady nadačního fondu nebo písemně vyžádané na adrese nadačního fondu, na adrese předsedy správní rady nebo na Obecním úřadě v Městečku Trnávce, kde je k nahlédnutí také statut nadačního fondu.


Upozorňujeme všechny dárce, že jsme z důvodů úspory bankovních poplatků od 1. 1. 2007 změnili bankovní spojení:

č. ú. 212779706/0300 vedený u Poštovní spořitelny


Na tento účet budou ukládány příspěvky a dary poskytované fyzickými a právnickými osobami. Stejně tak finanční dary podané v hotovosti – (proti potvrzení včetně dokladu pro finanční úřad) – osobě určené správní radou nadačního fondu paní Goppoldové Boženě, účetní nadačního fondu.


Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať za každou – sebemenší finanční částku a za jakékoliv návrhy směřující k získání finančních prostředků do nadačního fondu .

Soubory ke stažení

  Zprávy z farnosti (30.5 kB)
Zprávy z farnosti

  Tříkrálová sbírka (784.5 kB)
Tříkrálová sbírka

  Hospodaření nadačního fondu (21.5 kB)
Hospodaření nadačního fondu


Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno