Rudolf Pillich

RUDOLF PILLICH (* 19. 12. 1869; † 3. 3. 1921)

Patříl k vrstevníkům Prof. Franze Spiny a velice dobře se znali. Vyrůstali spolu na stejném trnáveckém rynku.
Pocházel z rodiny drobného zemědělce v Městečku Trnávce čp. 28. Manželům Pillichovým se narodil 19. 12. 1869. Jeho rodiči byl otec Mořic a maminka Barbora, rozená Spazierová. Malý Rudolf chodil do trnávecké školy, která mu dala základy vzdělání na celý život. Všechno další co věděl a dokázal si doplňoval samostudiem, což svědčí o jeho přirozené inteligenci, houževnatosti a cílevědomosti. V roce 1891 mu zemřel otec a mu nezbylo než se postarat o hospodářství a rodinu.
Poměrně brzy se oženil s Marií Škrabalovou, se kterou vychovávali čtyři děti. Syna Rudolfa a dcerky Antonii, Ludmilu a Marii. Jen pro zajímavost o poměrech v tehdejší Trnávce. Kmotrou jejich syna Rudolfa, pozdějšího doktora práv nebyl nikdo jiný než maminka Prof. Franze Spiny.

Rudolf Pillich vyrostl ve velmi schopného člověka, uznávaného i pozdějšími oponenty. Byl mimořádně činorodý, agilní, schopný organizátor a vynikající řečník. V devadesátých letech se stal tajemníkem obce Petrůvky. Spolu s prof. Odstrčilem pomohl s vyškolením českých dětí ze školy v Radkově do Městečka Trnávky a zasloužil se o osamostatnění obce. Zasloužil se i rozvoj kulturního života v obci. Organizoval, režíroval a sám hrál divadla.
Aktivně se zapojil do práce Národní Jednoty v Trnávce po roce 1896. Stál u zrodu Rolnické záložny (1. 7. 1897), ve které pracoval jako kontrolor. Byl hlavním organizátorem a zakladatelem družstevního podnikání v kraji. Dá se bez nadsázky prohlásit, že patřil mezi rozhodující osobnosti, které tento kraj hospodářsky povznesly. Měl rozhodující podíl na založení Mlékařského družstva pro Trnávku a okolí v roce 1900, jehož byl prvním ředitelem.
V roce 1901 byl zvolen do zastupitelstva obce Městečko Trnávka a tím začala i jeho politická kariera. Postavil se proti zřízení samostatné německé školy v obci. V roce 1907 byl zvolen za křesťansko-národní stranu do vídeňského sněmu. Od roku 1907 zastával funkci předsedy Národní Jednoty v obci. Pokus o založení tělocvičné jednoty Orel v obci se mu nezdařil vzhledem k již existující jednotě Sokol, která byla založena v roce 1906. Stal se i ředitelem Hospodářského družstva, které bylo ustaveno 7. 4. 1907.
Ve své době byl vůdčí postavou hospodářského a politického dění v Trnávce. Po vypuknutí první světové války musel narukovat, ale není nám známo kde a u jakého vojska sloužil.
Zemřel poměrně mladý 3. 3. 1921 a Trnávecko v něm ztratilo osobnost, která se výrazně zapsala do dějin družstevního podnikání v kraji.

Galerie fotografií

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno